Odszkodowanie

za odwołane loty

Odwołany, opóźniony lot ? - Uzyskaj odszkodowanie od linii lotniczych

Jeżeli Państwa lot został odwołany, opóźniony, odmówiono Państwu przyjęcia na pokład albo przeniesiono do niższej klasy, mogą Państwo dochodzić odszkodowania.

W takich sytuacjach pasażerowie linii lotniczych korzystają z ochrony określonej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r., które ustanowiło zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów linii lotniczych w przypadku odwołania, opóźnienia lotu, odmowy przyjęcia na pokład lub przeniesienia do niższej klasy.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości:

– 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,

– 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,

– 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty wymienione powyżej.

Rozporządzenie przyznaje prawo do odszkodowania pasażerowi odwołanego (opóźnionego) lotu, a nie osobie, która uiściła cenę biletu lotniczego.


Świadczymy pomoc pasażerom linii lotniczych w zakresie dochodzenia odszkodowań od przewoźników. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności udział w:

a) procedurze reklamacyjnej u przewoźnika lotniczego,

b) postępowaniu administracyjnym przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

c) postępowaniu przed sądem administracyjnym (dotyczącym skargi na decyzję Prezesa ULC),

d) postępowaniu przed sądem powszechnym (w przypadku ewentualnego wyboru dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej).