Klient

Biznesowy

Kancelaria Adwokacka BEM ADWOKACI to porady prawne, pisma, spory, odszkodowania, sprawy karno-skarbowe, reprezentacja przed sądami

Kancelaria świadczy usługi kompleksowego wsparcia osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, takie jak:

  • udzielanie porad oraz sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie projektów pism i dokumentów,
  • polubowne rozwiązywanie sporów,
  • windykacja należności,
  • pomoc w sprawach odszkodowawczych,
  • pomoc przy zakładaniu, przekształceniu, likwidacji działalności,
  • obrona w sprawach karno-skarbowych,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed wszelkimi instytucjami oraz organami.
Pomoc obejmuje między innymi sprawy z zakresu prawa handlowego, karnego skarbowego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy. 

Współpracujemy także z innymi profesjonalistami m.in. notariuszami, komornikami, biegłymi rewidentami, specjalistami z zakresu rachunkowości. Decydując się na powierzenie prowadzenia swoich spraw naszej Kancelarii uzyskują Państwo pewność, że otrzymane wsparcie będzie doskonale dopasowane do Państwa potrzeb.